Classic Graff

選購Classic Graff珠寶系列,匠心獨運的設計,巧妙頌揚鑽石典雅純潔的美態。
Classic Graff系列
選購以雋永優雅的輪廓和典雅不凡的設計,展示頂級美鑽和彩鑽的天賦美態的Classic Graff系列。
簡而不凡
格拉夫以鑽石為主導,並從純美閃爍的格拉夫鑽石取材,雕琢魅力雋永的Classic Graff系列珠寶。
查看結果
全部清除
排序方式
全部清除

Classic Graff戒指

鉑金
NT$ 136,500.00 (含增值稅)
白金、0.05克拉
NT$ 215,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 120,500.00 (含增值稅)
鉑金、0.05克拉
NT$ 225,000.00 (含增值稅)
鉑金、0.10克拉
NT$ 374,000.00 (含增值稅)
鉑金、0.50克拉
NT$ 2,800,000.00 (含增值稅)
鉑金、0.70克拉
NT$ 3,450,000.00 (含增值稅)
鉑金、0.50克拉
NT$ 2,500,000.00 (含增值稅)

Classic Graff手鏈

白金、0.30克拉
NT$ 2,950,000.00 (含增值稅)
白金、0.30克拉
NT$ 3,300,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,850,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,250,000.00 (含增值稅)
白金、0.10克拉
NT$ 910,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 3,300,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 6,850,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 5,500,000.00 (含增值稅)

Classic Graff耳環

鉑金和白金
NT$ 1,500,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 2,000,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 3,200,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,900,000.00 (含增值稅)
珠寶店獨家發售
白金
售價店洽
鉑金和白金
NT$ 4,750,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,800,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 460,000.00 (含增值稅)

Classic Graff耳釘

白金
NT$ 385,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 750,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 640,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 395,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 1,650,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 250,000.00 (含增值稅)

Classic Graff項鏈

白金
NT$ 6,000,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 6,950,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 5,100,000.00 (含增值稅)
鉑金和白金
NT$ 7,200,000.00 (含增值稅)
珠寶店獨家發售
鉑金和白金
售價店洽
白金
NT$ 3,200,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 2,150,000.00 (含增值稅)

Classic Graff項鏈吊墜

鉑金
NT$ 750,000.00 (含增值稅)
白金、0.3克拉
NT$ 942,500.00 (含增值稅)
鉑金
NT$ 400,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 250,000.00 (含增值稅)
白金、0.15克拉
NT$ 430,000.00 (含增值稅)
白金
NT$ 244,000.00 (含增值稅)
白金
售價店洽
對不起,找不到相關結果。
試試以另一個條件篩選。