Classic Graff

選購Classic Graff珠寶系列,匠心獨運的設計,巧妙頌揚鑽石典雅純潔的美態。

Classic Graff戒指

32 產品
查看:

Classic Graff戒指

白金
售價店洽
鉑金
HK$ 30,000.00
白金、0.05克拉
HK$ 49,000.00
白金
HK$ 33,000.00
鉑金、0.05克拉
HK$ 52,000.00
鉑金、0.10克拉
HK$ 90,500.00
鉑金、0.50克拉
HK$ 630,000.00
鉑金、0.20克拉
HK$ 185,000.00
鉑金、0.70克拉
HK$ 985,000.00
鉑金、0.50克拉
HK$ 530,000.00
鉑金、0.20克拉
HK$ 255,000.00
鉑金、0.40克拉
HK$ 515,000.00
鉑金、0.70克拉
HK$ 835,000.00
鉑金、1.00克拉
HK$ 2,000,000.00
白金
HK$ 145,000.00
鉑金,0.70克拉鑽石
HK$ 875,000.00
白金,0.05克拉
HK$ 49,000.00
白金
HK$ 135,000.00
18K白金
HK$ 59,000.00
白金,0.12克拉
HK$ 94,500.00
鉑金
HK$ 510,000.00
鉑金,0.25克拉
HK$ 280,000.00
18K白金
HK$ 59,000.00
18K白金
HK$ 59,000.00
對不起,找不到相關結果。
試試以另一個條件篩選。